• Medzinárodný deň detí

      Milé deti, milí naši škôlkari,

      k vášmu dnešnému sviatku Medzinárodnému dňu detí vám prajeme veľa lásky, zdravia, radosti a tým, ktorí žiaľ nemohli nastúpiť do materskej školy prajeme, aby čo najskôr mohli prísť medzi nás.

      Kolektív SMŠ Duchnovičova 26 Humenné

     • Pokyny riaditeľky materskej školy k obnoveniu prevádzky

      Súkromná materská škola, Duchnovičova 26, 066 01 Humenné

      POKYNY

      upravujúce podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020

      vo veciach prevádzky a vnútorného režimu materskej školy

      a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia detí.

      Základné informácie

      1. Deti sú r
    • Zmena doby prevádzky materskej školy
     • Zmena doby prevádzky materskej školy

      V snahe vyjsť v ústrety našim rodičom prehodnotila zriaďovateľka a riaditeľka Súkromnej materskej školy Duchnovičova 26 Humenné prevádzku materskej školy od 1.6.2020 a mení ju na 6:30 h - 15:30 h.

    • Informácia k otvoreniu škôlky
     • Informácia k otvoreniu škôlky

      V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR a rozhodnutia zriaďovateľky materskej školy, Jany Fecurovej sa od 1. júna 2020 obnovuje v Súkromnej materskej škole Duchnovičova 26 Humenné výchovno-vzdelávací proces. Prevádzka materskej školy bude v zmysle príslušných pokynov v mimoriadnom režime len pre prihlásené deti. Pokyny riaditeľky školy upravujúce podmienky školy na obdobie do konca školského roku 2019/2020 vo veciach prevádzky a vnútorného režimu školy a podmienok na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov budú uverejnené na webovej stránke školy v priebehu dvoch dní. Zatiaľ uverejňujeme najdôležitejšie informácie pre rodičov, spojené s obnovením prevádzky školy:

     • Škôlka sa čoskoro otvorí

      Medzinárodný deň detí, 1. jún bude tentokrát zároveň dňom, kedy sa po dva a pol mesiacoch otvoria opätovne dvere našej materskej školy pre naše deti. V zmysle rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR to bude v obmedzenom režime. V jednej skupine bude maximálne 15 detí, čo znamená najviac 60 detí v našej škôlke. Prevádzková doba materskej školy bude zatiaľ od 7:00 h do 15:00 h.

    • Otváranie škôl
     • Otváranie škôl

      Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o postupnom otváraní škôl, vrátane materských škôl od 1. júna 2020. Podmienky a podrobnosti otvorenia Súkromnej materskej školy Duchnovičova 26 Humenné uverejníme na našej webovej a facebookovej stránke v priebehu niekoľkých dní. Prosíme o trpezlivosť a spoluprácu.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage
  • Prihlásenie

  • Fotogaléria

   • Ocenenie
   • Pečenie perníčkov
   • Mikulášska návšteva v Ošetrovateľskom centre
   • Mikuláš
   • Návšteva v Ošetrovateľskom centre.
   • Týždeň zdravej výživy
   • Babičkine dobroty
   • Gaštanko v našej škôlke
   • Recyklohry
  • Mapa

  • Kontakty

   • Súkromná materská škola, Duchnovičova 26, 066 01 Humenné
   • smssvetielko@gmail.com, smssvetielko@azet.sk
   • 057 775 07 12 0948 03 63 55 - riaditeľka 0905 18 17 21 - zriaďovateľka 0948 57 27 00 - učiteľky 0948 80 82 04 - učiteľky
   • Duchnovičova 26, 066 01 Humenné
   • 42032121
   • 2022172438
   • smssvetielko@azet.sk
 • Fotogaléria

  • Ocenenie
  • Pečenie perníčkov
  • Mikulášska návšteva v Ošetrovateľskom centre
  • Mikuláš
  • Návšteva v Ošetrovateľskom centre.
  • Týždeň zdravej výživy
  • Babičkine dobroty
  • Gaštanko v našej škôlke
  • Recyklohry
  • Šarkaniáda
  • Deň mlieka
  • Ako sa v lete zabávame